Blog
Polityka prywatności

Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności zwana jako („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu Sklepu Internetowego Krodi. Wyrażenie zgody inaczej mówiąc Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację tej Polityki Prywatności. Każdy przed rozpoczęciem korzystania z naszego serwisu powinien zapoznać się z ową polityką która określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz zabezpieczania ochrony danych Użytkowników korzystających z naszego serwisu. Zapewnienie prawa do ochrony danych osobowych należy do naszych zobowiązań wobec Państwa, w związku z tym przeznaczymy wszystkie niezbędne siły do przetwarzania Twoich danych w pełnej zgodności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”). Jedną z głównych zasad przyjętych w tej kwestii prawnej jest przejrzystość. W tym dokumencie pokarzemy w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy, przekazujemy i chronimy Twoje dane osobowe podczas używania naszego serwisu.

Zaznaczamy w tym miejscu iż zastrzegamy sobie prawo do czasowego modyfikowania i aktualizowania owej Polityki prywatności w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych lub w przepisach prawa. W przypadku jakichkolwiek zmian zawiadomimy Cię o tym oraz umieścimy to w naszych serwisach internetowych. Każdą osoba wykorzystująca w jakikolwiek sposób nasz serwis obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

 

Kto jest administrator Twoich danych osobowych i jak się z nami skontaktować.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z naszej strony - serwisu jest ("administrator") prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krodi Paweł Kropiwnicki  z siedzibą w Jarosławiu 37-500, os Kombatantów 14/16, NIP 792-198-97-71, REGON 181037468, wpisany do CEIDG.  Aby skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem danych osobowych możesz do nas napisać mailowo na adres admin@krodi.pl lub listownie na adres Krodi ul. Wyspiańskiego 20/2, 14-100 Ostróda z dopiskiem Inspektor danych osobowych. 

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy i gromadzimy

Dane osobowe zbieramy - gromadzimy bezpośrednio od Ciebie, masz zatem kontrolę nad rodzajem informacji, które nam przekazujesz. Obejmują one : imię i nazwisko, nazwę, nazwę firm, NIP, adres prowadzenia działalności, adres dostawy, wysyłki, alternatywne adresy wysyłki, numer telefonu lub numery telefonów, e-mail, numer rachunku bankowego, loginy, hasła Użytkownika, adres IP komputera z którego dokonano rejestracji lub złożono zamówienie,  formy płatności. Dane osobowe gromadzone są przy rejestracji Użytkownika, wypełnianiu formularza Zamówienia, formularza zapisu na newsletter, w trakcie komunikacji z podmiotem danych, w odpisywaniu na maile. Nie gromadzimy ani w żaden inny sposób nie przetwarzamy danych wrażliwych, zwanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych szczególnymi kategoriami danych osobowych. Nie chcemy również zbierać ani przetwarzać danych osób nieletnich w wieku poniżej 16 lat.

Jakie są podstawy i cele przetwarzania danych osobowych

  • Przetwarzamy twoje dane bo jest to potrzebne i niezbędne do wykonywania umów zawartych z Tobą, jest to konieczne do zawarcia i realizacji np. umowy kupna sprzedaży towarów czy usług tzn.:

         - tworzenia i zarządzania kontem aż do momentu jego likwidacji na Twoje żądanie.

         - zawarcia i realizacji umów sprzedaży produktów za pośrednictwem naszego serwisu do czasu zakończenia realizacji umowy w tym do obsługi, weryfikacji, wysyłki towarów, wystawiania faktur, anulacji zamówienia, rozwiązywania wszelkich problemów związanych z realizacją zamówień, zakupionymi towarami czy usługami,

         - zwrotów towarów oraz wartości towarów zgodnie z przepisami prawa,

         - świadczenie wsparcia tzn. udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące zapytań o ofertę, realizację zamówienia towarów i usług,

         - Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych w celach rachunkowych oraz podatkowych

  • do celów marketingowych a dokładniej:

         - Zawsze chcemy oferować tobie najlepsze oferty, dlatego tez możemy gromadzić niektóre informacje na temat Twojego zachowania, możemy Cię poprosić o wypełnienie ankiety sami lub za pomocą naszego partnera. Działanie takie opieramy na naszym prawnie uzasadnionym interesie w prowadzonej działalności gospodarczej, pamiętając aby zachować podstawy prawa i wolności,

        - Możemy Cię informować o ofertach na nasze produkty które mogą Cię interesować, oznacza to że możemy przesłać do Ciebie informację za pomocą elektronicznych kanałów informacji, mail, telefon itp. Informację takie będą oczywiście przychodzić jeśli wyrazisz taka zgodę, możesz taką zgodę również cofnąć,

        - Wyświetlania reklam spersonalizowanych na naszej stornie lub partnera w tym z rozumieniu procesów zakupowych i powiązań między produktowych, do momentu cofnięcia zgody,

  • ustalenia, dochodzenia lub do obrony przed roszczeniami w stosunku do siebie, jakie mogą powstać w trakcie przez okres przedawnienia, ponadto w niektórych przypadkach nasze przetwarzanie opiera się na przepisach prawnych

 

Czas przez jaki przechowujemy Twoje dane

Twoje dane przechowujemy aż do momentu kiedy masz u nas konto lub dopóki nie wyraziłeś anulacji zgód. Pamiętaj że w każdym momencie możesz zażądać anulacji zgód czy zamkniecie konta lub o usunięcie informacji. Musisz tylko pamiętać iż z zastrzeżeniem pewne informację nawet po zamknięciu konta musimy posiadać w świetle obowiązujących przepisów prawa lub uzasadnionych interesów np. w przypadku dochodzenia roszczeń czy kwestii podatkowych lub rozrachunkowych.

 

Komu możemy udostępnić dane w celu realizacji w Twojego zakupu, usługi

- dostawcy usług płatniczych,

- dostawcy usług kurierskich, spedycyjnych lub przewoźników tzn. dostawcom usług logistycznych

- dostawcom usług badania rynku

- dostawcom usług informatycznych

- dostawcom usług marketingowych / telemarketingowych

- firmą współpracującym,

- biurom rachunkowym - podatkowym

- dostawcom usług prawniczych

- pracownicy oraz współpracownicy adminitsratora

 

Dobrowolność podanych zgód na przetwarzanie

Podanie danych jest dobrowolne w zakresie podanym w regulaminie lecz podanie danych jest konieczne w przypadku rejestracji lub złożenia i realizacji zamówienia. Możesz podać swoje dane ograniczając je do minimum, możesz również usunąć je w dowolnym momencie, cofnięcie tych zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy ma prawo do swoich danych osobowych związanych z ich przetwarzaniem, może w dowolnym momencie sprostować zmienić, usunąć lub wnieść prawo sprzeciwu do ich przetwarzania czy przenoszenia. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje też prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych

 

Jak chronimy Twoje dane

Przechowujemy Twoje dane na bezpiecznych serwerach przy użyciu bezpiecznych najnowocześniejszych algorytmów, współpracujemy z firmami które mają odpowiednie zabezpieczeni przed utratą danych osobowych, czy z firmami które są zabezpieczone specjalnymi certyfikatami typu SSL. Administrator dopuszcza do twoich danych tylko osobuy upoważnione.

 

Do kogo możesz wnieść skargę

Masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w sprawie sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Organ nadzorczy ds. ochrony danych są:

Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych Od dnia 25 Maja 2018, funkcję tę przejmie Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych. Stawki 2 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01 kancelaria@giodo.gov.pl

Bez uszczerbku dla przysługującego Tobie prawa do kontaktowania się z organem nadzorczym w dowolnym momencie, prosimy o kontakt z nami z wyprzedzeniem obiecujemy, że dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie kwestie polubownie.

Pozostałe postanowienia

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości. Przekazujemy zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

Informację na temat plików cookies zawarte są w polityce cookies

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl